Đại hội Chi bộ Trung tâm đấu giá tài sản

Cập nhật: Thứ sáu, 06/03/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

     Chiều ngày 05/03/2020, Chi bộ Trung tâm đấu giá tài sản đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Dự và chỉ đạoĐại hội có đồng chí Nguyễn Văn Việt, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý của Chi bộ vào Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm của Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

     Phát biểu chỉ đạo tại  Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Việt, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở biểu dương những kết quả Chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, bên cạnh đó cũng đưa ra những ý kiến chỉ đạo sát sao để chi bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

     Tại Đại hội đã bầu đồng chí Lã Khắc Khánh, Giám đốc Trung tâm giữ chức Bí thư  Chi bộ Trung tâm đấu giá tài sản, đồng chí Hà Thị Khánh Linh, Phó Giám đốc Trung tâm giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm đấu giá tài sản.

​     Đại hội được diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Khánh Linh

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886504

Online 9

Hôm nay 3043