Đại hội điểm Chi bộ Trợ giúp pháp lý nhiệm kỳ 2020-2022

Cập nhật: Thứ tư, 19/02/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

     Sáng ngày 19/02/2020, tại Hội trường Sở Tư pháp, Chi bộ Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và các đảng viên chi bộ tham dự.

Đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp

phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020; Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tại Đại hội có 4 ý kiến tham luận về công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên; Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên tham gia công tác đoàn thể và phong trào thi đua”; công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng gắn với việc học tập chuyên đề theo Nghị quyết Trung ương 4; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận những thành tích Chi bộ Trợ giúp pháp lý đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 -2022, chi bộ Chi bộ Trợ giúp pháp lý tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý.

     Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành Ban Chi ủy Chi bộ Trợ giúp pháp lý nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí (đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm tiếp tục tái cử chức vụ Bí thư, đồng chí Ngô Thị Lý được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Phạm Văn Sỹ được bầu làm Chi ủy viên).

Đồng chí Phạm Minh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp

tặng hoa chúc mừng Đại hội

     Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Trợ giúp pháp lý nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Phạm Văn Sỹ

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886768

Online 2

Hôm nay 3307