Đảng bộ Sở Tư pháp Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Cập nhật: Thứ sáu, 16/06/2017
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐUSTP ngày 10/4/12017 của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Tư pháp về tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, ngày 13/6/2017, Chi bộ Văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2017 - 2020. Về dự Đại Hội có đồng chí Nguyễn Hùng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Minh Thường Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí trong  Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp và các Bí thư 6/7 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn bản quy phạm pháp luật.

Chi bộ Văn bản quy phạm pháp luật là Chi bộ ghép gồm 09 đảng viên (trong đó 03 nam, 06 nữ) của 03 phòng chuyên môn: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Tại Đại hội, Chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015-2017, chỉ ra những tồn tại khó khăn trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2017-2020. Với tinh thần xây dựng, nghiêm túc, thẳng thắn và dân chủ, Đại hội đã có nhiều ý kiến tham luận về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời bầu Bí thư, phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hùng Tiến - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo để tiến hành Đại hội điểm, để các chi bộ rút kinh nghiệm trong đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ Văn bản đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017, trên cơ sở các ý kiến tham luận, đồng chí đã đánh giá cao những đề xuất có tính sáng tạo, hiệu quả và đề nghị Chi bộ tập trung một số nhiệm vụ sau trong nhiệm kỳ tới: Thứ nhất: Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng mà đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thứ hai: Nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên, xây dựng kỷ luật, kỷ cương hành chính; nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ; Thứ 3: Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; Thứ 4: Làm tốt công tác kiểm tra, việc kiểm tra được thực hiện ngay từ trong Chi bộ; Thứ 5: Duy trì sinh hoạt Chi bộ theo đúng hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương.

Tại Đại hội đã bầu đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Kỳ giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Trịnh Thị Hằng Nga giữ chức Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Đại Hội đã thông qua Nghị quyết và được 100% đảng viên tán thành.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ Đại hội Chi bộ điểm, trong các ngày từ 14-16/6/2017, 6/7 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tiến hành Đại hội theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch 01-KH/ĐUSTP ngày 10/4/12017 của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Tư pháp hoàn thành trước ngày 20/6/2017.

Có thể nói đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp, từ việc xác định, đề ra phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020, mỗi Đảng viên tự ý thức và nâng cao hơn trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng và trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Thiều Thị Tú

 

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886719

Online 34

Hôm nay 3258