Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật: Thứ năm, 14/01/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành văn bản về đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo đó đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp khối triển khai thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với hình thức phong phú, sinh động, thiết thực. Tăng cường mật độ cờ, băng zôn, khẩu hiệu, bảng điện tử, đèn led...; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại khu dân cư. (Thời gian treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền bắt đầu từ ngày 08/01/2021).

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Trang thông tin điện tử tập trung tuyên truyền về Đại hội; tiếp, phát sóng chương tình truyền hình, phát thanh trực tiếp về Đại hội để cán bộ, đảng viên, người lao động theo dõi. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường; phòng chống cháy nổ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng thành công Đại hội gắn với các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

3. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp khối và các đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo ở cơ sở tăng cường công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về Đại hội; tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để giúp Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp khối tổ chức tuyên truyền về Đại hội; tăng cường tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ và Trang fanpage “Mùa Xuân dâng Đảng”. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhất là công tác tuyên truyền cổ động trực quan.

5. Các tổ chức chính trị - xã hội cấp khối triển khai công tác tuyên truyền Đại hội đến cán bộ, đoàn viên, hội viên ở cơ sở; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở khu dân cư.

6. Khẩu hiệu tuyên truyền, tập trung vào 03 khẩu hiệu sau:

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021!

Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)!

Phương Thảo

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886502

Online 6

Hôm nay 3041