Định hướng công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2023

Cập nhật: Thứ ba, 31/10/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối, ngày 30/10/2023 Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 105-CV/BTG&DV định hướng công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2023 tập trung vào các nội dung sau:

1. Tập trung tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

2. Tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; kết quả phát triển kinh tế-xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2023; việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm 2023.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung là đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”.

4. Tuyên truyền các sự kiện, các ngày kỷ niệm trong tháng 11/2023, trọng tâm là: Kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2023); 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2023); 93 năm Ngày Thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023); 77 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2023); 83 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2023); Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).

5. Tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng chống thiên tai; phòng chống dịch, bệnh cho người, gia súc, gia cầm; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

                                                                                                N.S

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886776

Online 1

Hôm nay 1