Định hướng công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2023

Cập nhật: Thứ năm, 31/08/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối, ngày 29/8/2023 Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 100-CV/BTG&DV định hướng công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2023 tập trung vào các nội dung sau:

1. Tập trung tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII, kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Tiếp tục tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của các cấp, các ngành, trọng tâm là kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023; các chủ trương, chính sách về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, các xã giai đoạn 2023-2030.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung triển khai, thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”; đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

4. Tuyên truyền các sự kiện, các ngày kỷ niệm trong tháng 9/2023, trọng tâm là: kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023); 93 năm Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2023); 46 năm Ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên hiệp quốc (20/9/1977 - 20/9/2023); 78 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2023); 73 năm Chiến thắng biên giới Thu Đông (16/9/1950 - 16/9/2023)...

5. Tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới; tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống lụt, bão, chủ động kịp thời ứng phó với thiên tai, phòng chống dịch, bệnh cho người, gia súc, gia cầm; tuyên truyền công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2023 - 2024, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

                                                                                      N.S

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886547

Online 2

Hôm nay 3086