Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: Thứ tư, 05/02/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

     Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW; Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 06/11/2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình về “Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025”; Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 06/11/2019 của Tỉnh ủy về một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 182-KH/TU; Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 21/11/2019 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về “Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025”.

     Ngày 26/11/2019 Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/ĐUSTP tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội Đảng bộ, Chi bộ phải thực hiện tốt các nội dung sau: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (Chi bộ) nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022); bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối.

     Về thời gian tiến hành Đại hội: Đại hội Chi bộ tổ chức không quá 01 ngày, chọn Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tổ chức Đại hội điểm hoàn thành trước ngày 28/02/2020; các Chi bộ khác tổ chức Đại hội hoàn thành trước ngày 15/3/2020. Đối với Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức không quá 02 ngày, hoàn thành trước ngày 31/5/2020, thời gian họp trù bị đại hội đảng các cấp không quá ½ ngày.

     Về số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ và Phó Bí thư cấp ủy:

     - Đối với Đảng ủy: Cấp ủy viên không quá 9 đồng chí, phó bí thư từ 01 đến 02 đồng chí.

     - Đối với Chi bộ trực thuộc: Nơi có từ 09 đảng viên chính thức trở lên: bầu chi ủy từ 03 đến 05 đồng chí; chi bộ đông đảng viên bầu không quá 07 chi ủy viên. Nơi có dưới 09 đảng viên bầu Bí thư, nếu cần bầu Phó Bí thư.

     Kế hoạch cũng xác định trách nhiệm của các đồng chí Đảng ủy viên, các Chi ủy Chi bộ, các Tiểu ban phục vụ Đại hội và Văn phòng Đảng ủy đối với Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Kế hoạch cũng quy định về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ, Chi bộ; việc bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Phương Thảo

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886498

Online 2

Hôm nay 3037