Sẵn sàng tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: Thứ sáu, 27/03/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Xác định Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng trong toàn cơ quan Sở, thời gian qua, Ban chấp hành Đảng ủy Sở  đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để tiến hành đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, các bước chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng tổ chức Đại hội đúng kế hoạch.

 

Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác Đại hội, ngay từ tháng 11/2019, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Sở, lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025) nhằm quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

  

 

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đảng ủy chỉ đạo triển khai, phân công một cách cụ thể, chặt chẽ tới từng Chi bộ và mỗi cá nhân đảng viên. Trên cơ sở tổ chức thành công Đại hội điểm chi bộ Trợ giúp pháp lý, Đảng ủy Sở Tư pháp đã họp nghiêm túc đánh giá, rút ra một số bài học, kinh nghiệm từ thực tiễn để chuẩn bị tốt nhất cho việc tiến hành Đại hội các chi bộ trong thời gian tới; nhất là tinh thần trách nhiệm, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; công tác xây dựng văn kiện phục vụ đại hội; công tác tổ chức, cách thức điều hành phiên Đại hội...Đến ngày 05/3/2020, 7/7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở đã tổ chức thành công Đại hội (so với Kế hoạch đã hoàn thành sớm hơn 10 ngày).

 

 

Đảng bộ Sở Tư pháp hiện có 07 chi bộ trực thuộc với 59 đảng viên, trong đó 03 chi bộ ghép các đảng viên ở các phòng chuyên môn cùng sinh hoạt. Chuẩn bị Đại hội, Đảng ủy Sở đã thành lập 03 tiểu ban Văn kiện, Nhân sự, Tuyên truyền chuẩn bị cho Đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy viên, lãnh đạo Sở phụ trách đối với các tiểu ban. Đến nay, văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở đã được hoàn thiện và trình Đảng ủy khối duyệt. Trong đó, nội dung báo cáo chính trị của Đảng bộ đã thể hiện được các ý kiến góp ý của các chi bộ, đảng viên và đưa ra những đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị và quốc phòng-an ninh; công tác lãnh đạo tư tưởng; việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng đảng bộ; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Mặt khác, báo cáo đi sâu chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện ở cơ quan Sở trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã được Đảng ủy Sở thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm giới thiệu những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền cho Đại hội được tập trung đẩy mạnh, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp giao ban và tuyên truyền trên hệ thống Trang Web, băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan Sở gắn với hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp và đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

Đồng thời, Đảng ủy Sở cũng chỉ đạo các Chi bộ, các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức đoàn thể phải lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, việc “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng...tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên trong cơ quan, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

 

Họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở Tư pháp (mở rộng) bàn công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đặc biệt, chiều ngày 26/3/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Sở (mở rộng) để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, khánh tiết, nội dung, chương trình các phiên Đại hội. Qua đó, đã thảo luận phân công cụ thể nhiệm vụ cho các Chi bộ trực thuộc, các đồng chí Ban chấp hành Đảng ủy, bí thư chi bộ trực thuộc phục vụ Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Với sự chỉ đạo quyết liệt cùng sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, tin rằng Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra tới đây sẽ thành công tốt đẹp.

Mai Hoa

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886663

Online 2

Hôm nay 3202