Sở Tư pháp Ninh Bình phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2022 với chủ đề: “ Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Cập nhật: Thứ hai, 25/04/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 21/4/2022, thực hiện Quyết định số 509/QĐ-BTP ngày 04/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-STPPhát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2022với chủ đề:“Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Mục đích của Kế hoạch nhằm: Nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022 của Sở, ngành Tư pháp, trong đó trọng tâm là: Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; đề cao tinh thần chủ động, phát huy sáng kiến, giải pháp hữu ích, tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác giữa các tập thể, cá nhân trong các các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, tạo động lực mới, thúc đẩy hiệu quả của phong trào thi đua,bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực công tác trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh Ninh Bình.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 15/11/2022 và ước tính đến 31/12/2022, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật; hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi;bổ trợ tư pháp; lý lịch tư pháp; trợ giúp pháp lý; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thống kê.

Để Kế hoạch Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đạt hiệu quả thiết thực,bám sát nhiệm vụ được ban hành tại Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp Ninh Bình năm 2022số 01/CTr-STP ngày 04/3/2022, phong trào thi đua phảiđược thực hiện thường xuyên, liên tục, thực chất phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị; gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, gắn với việc thực hiện các tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 do Bộ Tư pháp ban hành.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ của cụ thể cho Văn phòng Sở; Trưởng khối Thi đua đơn vị thuộc Sở, Trưởng khối Thi đua phòng Tư pháp các huyện, thành phố./.

Thảo Trang

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886772

Online 5

Hôm nay 3311