Sở Tư pháp: Tổ chức học tập quán triệt các Kết luận, Nghị quyết của hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Cập nhật: Thứ tư, 21/12/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 20/12/2022, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị học tập quán triệt các Kết luận, Nghị quyết của hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở dự và chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; đảng viên cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã được nghe đồng chí Lê Xuân Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ truyền đạt một số nội dung của các Kết Luận, Nghị quyết của hội nghị Trung ương 6 khóa XIII như: Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm hình đến năm 2050; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Phạm Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội và yêu cầu Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, cụ thể hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của đảng vào thực tiễn; tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên để quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra./.

T.H

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
886658

Online 1

Hôm nay 3197