Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình năm 2023

Cập nhật: Thứ ba, 15/08/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 70/QĐ-STP ngày 02/8/2023 của Sở Tư pháp Về việc Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp năm 2023; Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình thông báo: Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2023, như sau:

 Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, cụ thể:

          - Trung tâm Trợ giúp pháp lý:  01 chỉ tiêu.

          - Trung tâm Đấu giá tài sản:     02 chỉ tiêu.

* Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển:

- Tốt nghiệp Đại học Kế toán, chuyên ngành Kế toán (01 chỉ tiêu); tốt nghiệp Đại học Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp (01 chỉ tiêu); tốt nghiệp Đại học Kế toán (01 chỉ tiêu).

- Về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: Theo Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên  ngành kế toán, thuế, hải quan, dữ trữ;  Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021.

* Vị trí tuyển dụng: Kế toán Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; kế toán Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; chuyên viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình.

* Phương thức tuyển dụng: Tuyển dụng theo chính sách thu hút và tuyển dụng qua xét tuyển.

* Thời gian phát hành hồ sơ và thu nhận hồ sơ:

Từ ngày 16/8/2023 đến ngày 14/9/2023 tại Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Thông tin chi tiết niêm yết tại trụ sở Cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình và Trang thông tin điện tử: Sotuphap.ninhbinh.gov.vn

 Số điện thoại: 02293.873.975

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình trân trọng thông báo.

(Có Kế hoạch số 70/KH-STP ngày 02/8/2023 của Sở Tư pháp Về việc Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp năm 2023)

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
824208

Online 1

Hôm nay 1198