Tăng cường hiệu quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương

Cập nhật: Thứ sáu, 17/11/2023

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, chiều ngày 15/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị thẩm định đối với Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định cùng các thành viên Hội đồng đại diện cho Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo và công chức Phòng Xây dựng - Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Phòng Hành chính - Bổ trợ Tư pháp thuộc Sở Tư pháp.

            Tại buổi làm việc, sau phần trình bày nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định của đại diện Phòng Hành chính - Bổ trợ Tư pháp; các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận về các nội dung như sự cần thiết ban hành, phạm vi, đối tượng điều chỉnh; sự phù hợp nội dung dự thảo Quyết định với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật và ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã nêu ra 03 vấn đề cần tập trung trao đổi trong nội dung dự thảo Quyết định gồm: về khoản tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước quy định tại khoản 4 Điều 1 Dự thảo Quyết định; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và địa phương như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND cấp huyện; về thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất nhất là đối với trường hợp tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vừa có cả tổ chức, vừa có cả hộ gia đình, cá nhân. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành  viên, đại diện Phòng Hành chính - Bổ trợ Tư pháp giải trình về một số nội dung liên quan theo đề nghị của thành viên Hội đồng.

Kết luận cuộc họp đồng chí Phạm Mạnh Hùng nêu rõ dự thảo Quyết định đủ điều kiện trình UBND tỉnh ban hành và thống nhất nội dung trọng tâm đã thảo luận, đồng thời giao các phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp, Phòng Văn bản - Quản lý xử lý vi phạm hành chính hoàn chỉnh lại dự thảo theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định trước ngày 25/11/2023./.

Mai Hoa

Liên kết Website
Bình chọn
Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
578274

Online 4

Hôm nay 1550